ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ဟားခါးျပည္သူလူထုပိုင္ ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္ ; ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း Pi Za Tlem

Tawk Tling Thang| 2019 January 21|  ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဟားခါးျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ အိမ္ေျမကြက္ ဧက ၆၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕မည့္စီမံကိန္းအေပၚ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း Pi Za Tlem မွ ကန္႕ကြက္သေဘာမတူေၾကာင္း The Chinland Post သို႕ေျပာၾကားသည္။

 “ ခ်င္းျပည္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္ ဧက ၆၀၀ ေက်ာ္အား ဟားခါးျမိဳ႕ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ေသာ သူေဌးမ်ားထံသို႕ ေရာင္းခ်သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိတယ္။ ဒီေနရာ၊ ဒီေျမကြက္ေတြဟာ ဟားခါးျမိဳ႕ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာေကာင္းေတြျဖစ္သလို ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အေရးၾကီးေသာ နယ္ေျမေတြ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မရေသးသေရြ႕ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ပိုင္ဆိုင္သည့္နယ္ေျမမ်ားကို တျခားလူမ်ိဳးၾကီးေတြ လက္အုပ္ၾကီး ယူသြားမွာကို အရမ္းစိုးရိမ္ပါတယ္။ ဒါက ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥလို႕လည္း ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီလို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ခ်င္းလူမိ်ဳးေတြ  ပိုင္ဆိုင္သည့္နယ္ေျမမ်ား တျခားလူမ်ိဳးၾကီးထံ လက္အုပ္ၾကီးစိုးသလိုေရာက္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မတို႕ ဒီအတိုင္း ျငိမ္ေနဖို႕မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္သြားမွာပါ။”

နယ္ေျမ၊ ေျမယာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဟားခါးျပည္သူမ်ား၏ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူျခင္းႏွင့္ မကင္းကြာပါ။ ၄င္းေျမသိမ္းယူျခင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ဟားခါးျမိဳ႕သစ္ေန တစ္ေယာက္က “ျပည္နယ္အစိုးရကေန ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမဆိုတာ မရွိဘူးဆိုျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕နယ္ေျမေတြကို အဓမၼ သိမ္းယူတယ္။ ျပီးေတာ့ အသိမ္းခံရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေျမေတြကို ဗမာကုမၸဏီမ်ားထံ ေရာင္းခ်သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႕သိရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အစိုးရက ထိုကုမၸဏီမ်ားထံမွ ေခ်းေငြေတြ အမ်ားၾကီး ယူထားလို႕ ျဖစ္မွာ။” The Chinland Post ကို ေျပာသည္။

 “ဟားခါးသည္ အိမ္ေျမကြက္မရွိသူ မ်ားျပားထပ္ထူေနေၾကာင့္ရယ္ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ဂုဏ္ႏွင့္အည္ီ ဧက ၆၇၆ အား အိမ္ေျမကြက္အတြက္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားမယ္။ ေနရာကေတာ့  ေက်ာဘုတ္ႏွင့္ ခ်င္းခရစ္ယာန္တကၠသိုလ္ (CCU) ေနရာဘက္မွာျဖစ္တယ္။ ဒီထပ္ခ်ဲ႕မည့္ဧက(၆၇၆) ကေန အိမ္ေျခ ဘယ္ေလာက္ ထြက္ရွိမလဲဆိုတာေတာ့ အတိအက်မေသခ်ာေသးဘူး။ အစီအစဥ္အတိက်ကိုေတာ့ လာမည့္ ၂၀၁၉ခုနွစ္မတ္လေလာက္မွာ ျပည္သူေတြဆီ ခ်ျပသြားမွာျဖစ္တယ္။ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျပီး အေတြ႕အၾကံဳွရွိသူေတြက ေလ့လာျပီး ၾကည့္ရႈေလ့လာဆဲျဖစ္တယ္။ အိမ္ေျမကြက္ ပိုင္ဆိုင္မူမရွိသူႏွင့္ အိမ္ငွားမ်ားအား ဦးစားေပး စီမံသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေျမကြက္ေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳးနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆိုေတာ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်တာမ်ိဳး ေလာေလာဆယ္မွာ မရွိေသးဘူး” ဆိုျပီး ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ ဟားခါးျပည္သူေတြ၏ နယ္ေျမအသိမ္းခံရသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုလို  ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မူလက္မူႏွင့္ စည္ပင္ဝန္ၾကီး ဦးစိုးထက္မွ The Chinland Post သို႕ ေျပာၾကားသည္။

 “အိမ္ေျမကြက္ေဖာ္မည့္စီမံကိန္းမွာ လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း ႏွင့္  အားကစားကြင္းစသည့္ အေျခခံလို အပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရကေန ပ့ံပိုးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီစီမံကိန္း အားလံုးျပီးဖို႕တြက္ ဘတ္ဂ်က္က အရမ္းမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအိမ္ေျမကြက္ေတြကို အစိုးရကေန ကုန္က်စရတ္ျငိမ္း ေပးဖို႕က အဆင္မေျပဘူး။ ေျမကြက္ တစ္ကြက္အတြက္ အနည္းဆံုး ၅ သိန္းကေန ၁၀အထိေလာက္ေတာ့ ေစ်းခ်ျပီး ယူရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာလည္း ေျမကြက္ေနရာ အေနအထားအေပၚမူတည္ျပီး ေစ်းလည္းကြာသြားမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ သိန္း ၂၀ ကေန သိန္း ၅၀ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္မယ္လို႕ ခန္႔မွန္းရသည္” ဟု ဆက္လက္ျပီး ဝန္ၾကီး ဦးစိုးထက္မွ ေျပာသည္။

ဟားခါးေတာင္တူလယ္သမားမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမပိုင္ ဟားခါးျပည္သူလူထုမ်ားက ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ ေျမကြက္ ဧက ၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျမိဳ႕ဧရိယာ ဧက ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ တိုးခ်ဲ႕မည့္စီမံကိန္းအား ကန္႕ကြက္ေၾကာင္း သေဘာထား ဆႏၵျပသြားရန္ အစိုးရထံသို႕ ဇနန္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၉ တြင္ စာတင္ျပီးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: