ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ ရက္လြန္ျပီျဖစ္ေသာ၂၀၁၅ ခ်င္းေဘးဒုကၡအလွဴ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီး

Hlonhmi Eidin Thil by The Chinland Post

Salai Josephbawi| TCP Hakha| September 26| ၂၀၁၅ခုနွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ျမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးျမိဳ႕နွင့္ ျပည္နယ္တြင္း မုိးၾကီးေျမျပိဳမႈေၾကာင့္ ေဘးသင့္ျပည္ သူမ်ားအား ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ ကမၻာ့အရပ္ ရပ္မွေစတနာအလွဴရွင္မ်ားက ေငြေၾကး၊ အ၀တ္အထည္ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ပဲ၊ ဆီ၊ ဆန္၊ ၊ေရသန္႔၊ ငါးပိ၊ ေခါက္ဆြဲ၊ ဆား စေသာ လူသုံးကုန္နွင့္ စားကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာလွဴဒါန္းမႈကုိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ လက္ခံရရွိထားသည္။ ၎လွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ားကုိ (၃)နွစ္ၾကာ အစုိးရဂုိေဒါင္တြင္ ထိန္းသိမ္းသုိေလွာင္ထားသည့္ေနာက္ပုိင္း စားကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္အ၀တ္အထည္မ်ားသည္ သုံးစြဲရန္ သက္တမ္းကုန္ဆုံး ေနျပီျဖစ္သည့္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရနွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ား စီမံခ်က္အရ ၂၀၁၈ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ တြင္ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္ကုန္ကား (၆)စီးျဖင့္ ဟားခါးျမိဳ႕ျပင္တြင္ မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ပယ္ဖ်က္ပစၥည္းမ်ား by The Chinland Post

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးျဖစ္ပြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ားအား ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ားမွ လွူဒါန္းထားရွိေသာ အလွဴပစၥည္း မ်ား(အစားအစာ/အ၀တ္အထည္စသည္) ကုိဟားခါးျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဘးရွိ ဂုိေဒါင္၌လည္းေကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အရန္ဆန္မ်ားအျဖစ္ ဆန္အိတ္ (၂၄၈၈)အိတ္အား ခရုိင္စုေပါင္းရုံးခန္းမ ဂုိေဒါင္ (က)နွင့္ (ခ)တုိ႔တြင္ လည္းေကာင္းအသီးသီးထိန္းသိမ္းသုိေလွာင္ထားရွိရာ အဆုိပါ အလွဴရွင္ပစၥည္း မ်ားနွင့္ ဆန္အိတ္မ်ားကုိ ဆက္လက္သုံးစြဲရန္ မသင့္ ေသာပစၥည္းမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ျခင္းနွင့္ ေကာင္း မြန္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ျပန္လည္ေရ တြက္စစ္ေဆးထုပ္ပုိးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြား နုိင္ေရး အတြက္ ၂၀၁၈ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၄)ရက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရရက္စြဲစာျဖင့္ အလွဴပစၥည္းနွင့္ အရန္ဆန္ အိတ္မ်ား စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ကုိ ဥကၠဌအျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ၾကီး၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ ျပည္နယ္ေထြအုပ္မွညြန္ၾကားေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ အလုပ္သမားျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ စားသုံးသူေရးရာျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ကုန္းလမ္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကား မႈျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ဟားခါးျမိဳ႕စည္ပင္အမႈေဆာင္အရာ ရွိနွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးတုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၅ခုနွစ္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္ခြင့္လမ္းရွားပါးျပီး ဆင္းရဲသား ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားစြာရွိသည့္ၾကားက အခုလုိ အခ်ိန္မွီအလွဴပစၥည္းမ်ား မျဖန္႔ေ၀ဘဲ ပယ္ဖ်က္မႈအတြက္ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားမွ ေ၀ဖန္သံေတြ ထြက္ေပၚေနသည္။

ပယ္ဖ်က္ပစၥည္းမ်ား

ဒီကိစၥနွင့္ ပတ္သက္ျပီးေဘးအႏၱရာယ္ကယ္ဆယ္ေရးဆုိင္ရာျပည္နယ္ တာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္စုိးက က်ေနာ္ ၂၀၁၈လဆန္းပုိင္းမွာပဲ ခ်င္းျပည္ေရာက္ လာတာပါ။ စက္တင္ဘာ ၆ရက္မွ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရနွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားအစည္းေ၀းထုိင္ျပီးေတာ့ သုံးစြဲရန္မသင့္ေတာ့ ေသာပစၥည္းမ်ား ပယ္ဖ်က္ေရးနွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စနစ္တက်ျပန္လည္ေရတြက္ျပီး ျပည္လည္ထုပ္ပုိးရန္နွင့္ လုိအပ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သုံးစြဲရန္ဆုိျပီးက်ေနာ္တုိ႔ရုံးကုိ တာ၀န္ေပးတာပါ။ က်ေနာ္လည္းေရာက္တာ မၾကာေသး ေတာ့ သိပ္မသိရေသးပါ။ အစုိးရတာ၀န္ေပးခ်က္အရသာလုပ္ရတာပါလုိ႔ The Chinland Post သတင္း ဌာနကုိ ေျပာပါတယ္။

အလွဴပစၥည္းစီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ အခ်ိန္မွီ ျဖန္႔ေ၀မႈနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေမးျမန္းမႈကုိေတာ့ ၂၀၁၅ခုနွစ္ရုံးတာ ၀န္ခံက ဦးလင္းထြတ္၊ ၂၀၁၆က ဦးခြ်န္ဟရဲ(ကြယ္လြန္)၊ ၂၀၁၇က ဦးျမင့္ေအာင္(အျငိမ္းစား)တုိ႔က ရုံးတာ၀န္ခံ ေပမယ့္ ေဘးသင့္ျပည္သူအလွဴကိစၥကုိေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရကသာ တုိက္ရုိက္ကုိင္ တြယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အခု လည္းအစုိးရအစီအစဥ္နဲ႔ပဲလုပ္တာလုိ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ရုံး၀န္ထမ္း တစ္ဦးက The Chinland Post ကုိေျပာသည္။

ေဘးသင့္အလွဴပစၥည္းထဲက အခ်ဳိ႕ေသာအ၀တ္အထည္နွင့္ ဆန္မ်ားကုိ ဟားခါးရဲစခန္းမိသားစုအ တြင္း ျဖန္႔ေ၀မႈလည္းရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ရဲနွင့္နီးစပ္သူေတြကေျပာေပမယ့္ တာ၀န္ရွိရဲလူၾကီးသည္ကေတာ့ ဤကဲ့သုိ႔ျဖန္႔ေ၀မႈမရွိေၾကာင္း The Chinland Post ကုိ ေျပာပါတယ္။

ဆန္အိတ္ 2488 အိတ္အသစ္လွဲရန္ထားရွိလုပ္ေနပုံ

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ လူမႈေရး၀န္ၾကီးဦးေပါလြန္းမင္းထန္က ၂၀၁၅ကေနဒီေန႔အထိ ခ်င္းျပည္နယ္အခါ အားေလ်ာ္စြာ က်ေရာက္တတ္ေသာ သဘာ၀ေဘးကယ္ဆယ္ကူညီနုိင္ေရးအတြက္သာ အလွဴပစၥည္း မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားတာျဖစ္ျပီး ရြာဘက္မွ အိမ္ျပဳိတာသည္ကုိ ကူညီမႈမ်ားရွိခဲ့တယ္။ ၾကီးၾကီးမားမား ေဘးက်ေရာက္မႈမရွိခဲ့၍ အခုလုိ ရက္လြန္တာသည္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ေကာင္းမြန္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိေတာ့ ဥပမာ ပလက္၀စစ္ေဘးလုိမ်ဳိးမွာ သုံးလုိ႔ရမယ္လုိ႔ The Chinland Post ကုိ ေျပာပါတယ္။

ပယ္ဖ်က္ အ၀တ္အထည္မ်ား

အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈရုံး (Food & Drug Administration_FDA) ဆလုိင္းကီးဟုန္းက စုေပါင္းရုံးက ဆန္အိတ္သည္ကလြဲလုိ႔ အစားအေသာက္ပစၥည္းအားလုံးက ရက္လြန္ေနျပီျဖစ္သည့္ အတြက္ အားလုံးပယ္ဖ်က္တယ္လုိ႔ The Chinland Post ကုိ ေျပာသည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား အ၀တ္ထည္ေရြးေနသည့္ပုံ

ဟားခါးကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မီတီ (Hakha Rescue Committee_HRC) အတြင္းေရးမွဴး ဆရာေတာ္ တလြန္က်ဲကေတာ့ ေဘးသင့္တုန္းက HRC လက္ခံအလွဴေငြနွင့္ အစုိးရလက္ခံအလွဴက သီးသန္႔ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ကေတာ့ အခ်ိန္မွီ ရြာဘက္ကုိလည္း အားလုံးျဖန္႔ျဖစ္တယ္။ အစုိးရေတာ့ လမ္းျပတ္တယ္၊ အိမ္ျပိဳတယ္ဆုိမွ ၀န္ၾကီးတစ္ပါးလက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးေနၾကတာပါ။ အစုိးရမွေတာ့ အလွဴေငြ သိန္း ၈၀၀၀ (သိန္းရွစ္ေထာင္)နွင့္ မျဖန္႔ေသးေသာအလွဴမ်ားရွိသည္ကုိ သိေတာ့ လူမႈေရး၀န္ၾကီးနွင့္ (၂) ၾကိမ္တုိင္တုိင္လူၾကီးသည္သြားေတြ႔ေတာ့ အခုလုိစီစဥ္တာျဖစ္နုိင္တယ္။ အလွဴေငြလက္က်န္ သိန္း(၆) ေထာင္ ကုိလည္း အစုိးရဘဏ္မွရွိေသးေၾကာင္း အစုိးရဘက္ကေနေျပာလာေတာ့ ဟားခါးသာရ္တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ လ်ာထားေပးရန္စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ The Chinland Post ကုိ ေျပာတယ္။

ေဘးအလွဴအ၀တ္အထည္ဟုယူဆရေသာပစၥည္းမ်ား ရဲမိသားစုမွ ေရြးေနၾကပုံ

အစုိးရမွ ပယ္ဖ်က္စြန္႔ပစ္မည့္ အ၀တ္အထည္မ်ား၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ပဲ၊ ဆီ၊ ဆန္၊ ၊ေရသန္႔၊ ငါးပိ၊ ေခါက္ဆြဲ၊ ဆား စေသာပစၥည္းမ်ားရယူနုိင္ရန္ ေဒသခံ (၃၀)ေက်ာ္ေလာက္က စက္တင္ဘာ ၂၂ မွ ၂၅ရက္အထိ ဂုိေဒါင္ေရွ႕နွင့္ အမုိ္က္စြန္႔ပစ္ေနရာမ်ားတြင္ ေစာင့္ေနၾကတာကုိ The Chinland Post မွ ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၂ရက္ ကား ၆စီးစာ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းဆုံး ၅စီးစာက်န္ရွိနုိင္ေသးေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသသည္က The Chinland Post ကုိ ေျပာပါတယ္။

ေရသန္႔နွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ပယ္ဖ်က္မႈမ်ား

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: