ထန္တလန္-ဟားခါးလမ္းမၾကီး၌ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မဲ့အရက္ဘီယာ ကာလတန္ဖုိးသိန္း (၇၀)ေက်ာ္ဖမ္းစီး

Hakha Palek nih Zu Tlaihmi Photo_ Hakha Palek Sakhanhmu

ခ်င္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရဲမွဴးႀကီးခင္ေက်ာ္၏လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း တရားမ၀င္ယစ္မ်ိဳးလုပ္ငန္းပေပ်ာက္ေစေရးႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ထန္တလန္နွင့္ ဟားခါးလမ္းမၾကီး သီတာနွင့္ သီးျမစ္စခန္းတြင္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မဲ့အရက္ဘီယာ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားအား ဟားခါးၿမိဳ႕မ စခန္းမႉး ဒုရဲမွဴးသိန္းေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ေနအိမ္မ်ားအတြင္း အရက္ဘီယာေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို ရွာေဖြဖမ္းစီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ကာ ကာလတန္ဖုိး သိန္း (၇၀)ေက်ာ္ဖုိး ဖမ္းစီးခဲ့ၾကသည္။

Hakha Palek Zu Tlaihmi

၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၆ တြင္လည္း အလားတူျဖစ္စဥ္မ်ားရွိခဲ့၍ အသိေပးရွင္းလင္းျခင္းနွင့္ သတိေပးျခင္းျပဳလုပ္ကာ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ တစ္သိန္းစီေပးေဆာင္ခုိင္းေသာ္လည္း ယခုလုိ ထပ္မံေရာင္းခ်ေနရသျဖင့္ ခ်င္းဝိေသသတိုင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ−၃၇အရ ေထာင္ဒဏ္တစ္လနွင့္ ေငြဒဏ္တစ္သိန္း နွစ္ခုစလုံးျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဟားခါးၿမိဳ႕မ စခန္းမႉး ဒုရဲမွဴးသိန္းေဇာ္ဦး က The Chinland Post ကုိ ေျပာသည္။

အဆိုပါ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မဲ့ အရက္ဘီယာေရာင္းခ်သူ ဦးခ်န္ဟဲရ္ “ေရႊလီစားေသာက္ဆိုင္’’၊ ေဒၚငြန္ခ်င္း၊ ဦးသန္းေအး၊ ေဒၚဒါရ္ကီးႏွင့္ ဦးေရႊေနာ္လ္ထန္(၅)ဦးတို႔၏ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ေနအိမ္မ်ားအတြင္း လိုင္စင္မဲ့ ဘီယာဘူးတိုမ်ိဳးစုံ(၁၄၅၆)၊ဘီယာဘူးရွည္မ်ိဳးစုံ(၆၆၅)ဘူး၊ဘီယာပုလင္းမ်ိဴးစုံ (၅၉၇)ပုလင္း၊ အရက္ပုလင္း မ်ိဳးစုံ(၃၁၅)လုံး၊အရက္ပုလင္းျပားမ်ိဳးစုံႏွင့္အရက္ဘူး(၅၃၉)ျပား၊ စုစုေပါင္းတန္ဘိုး ၇၄၇၃၀၀၀ (ခုႏွစ္ဆယ့္ေလးသိန္းခုႏွစ္ေသာင္းသုံးေထာင္)တန္ဘိုးရွိ အရက္ဘီယာမ်ား ဖမ္းစီးခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ အရက္ဘီယာ ေရာင္းခ် သူမ်ားအားားခါးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ(ပ)အမွတ္(၃၀၈)၊(ပ)အမွတ္(၃၀၉)၊ (ပ)အမွတ္ (၃၁၀)၊ (ပ)အမွတ္(၃၁၁)၊ (ပ)အမွတ္(၃၁၂) ခ်င္းဝိေသသတိုင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ−၃၇အရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

The Chinland Post + ခရိုင္(ျပန္/ဆက္)

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: