မတူပီခရုိင္ရုံးနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳ လုပ္ရန္ အျမန္ဆုံးလုိအပ္

Matupi

မတူပီခရုိင္ရနီးလုလုဆဲမွာပဲ ၂၀၁၇ခုနွစ္ ဇန္န၀ၚရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္လူဦးေရ ၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ခရုိင္ရ႐ွိေရး၊ မတူပီခရုိင္ရမည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိအ ေၾကာင္းေၾကာင့္ မတူပီျပည္သူမ်ားမွ အိမ္နီးခ်င္းညီအကုိ ပလက္ဝမွ မတူပီခရုိင္ရမည့္အေပၚ ကန္႔ ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မူကုိ ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ မတူပီခရုိင္ကိစၥနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမဳိ ့မိရပ္ဖမ်ား၊မိဘ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲေစမူအစမွာ မတူပီျမဳိ ့မိျမဳိ႕ဖ၊စည္ပင္ေကာ္မတီ၊ သက္ဆုိင္သည့္ ဌာနဆုိင္ ရာမ်ားမွ ကြင္းဆင္းၿပီးသားျဖစ္ေသာ ဖူလ္းပါးကြင္း၊ လုံႏူးကြင္းနွင့္လက္ရွိေထြအုပ္ရုံး ေနရာမ်ားကုိ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရထံ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွဥပကၡာျပဳ ၿပီး၊ ေက်း႐ြာရပ္မိရပ္ဖနွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ း၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကုိ ပုိဦးစားေပး အသိအမွတ္ျပဳ ရေလသလားမသိ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူအခ်ဳိ ့ကစားကြက္မ်ားလား။ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ၚရီ ၅ရက္ေန႔တြင္ မတူပီစည္ပင္နယ္နိမိတ္မဟုတ္သည့္ ဖႏုိင္ႏွင့္ ငလုိင္ေက်းရြာအၾကား ခ႐ုိင္႐ုံးတည္ေဆာက္ရန္ ဘဏၰာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝီေကာ၊ ျပည္နယ္လ်ွပ္စစ္နွင့္စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးအုိင္းဇက္ခင္၊အုိးအိမ္မွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားနွင့္ ဒုသမၼတဟင္းနရီဗန္ထီးယူမွ မတူပီျပည္သူ၊ျပည္သားမ်ား အသိေပးရန္ေနေနသာသာ မတူပီျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ဦးပါထန္ေတာင္မွ အသိမေပးဘဲ လ်ွက္ဝွက္စြာ ကြင္းဆင္းသည့္အေပၚ၊ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၊ ျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးအုိင္ဇက္ခင္နွင့္ မတူပီျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးပါထန္ၾကားအျငင္းပြားခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးပါထန္မွ လူမသိသူမသိကြင္းဆင္းသည့္အေပၚ မတူပီျမ ဳိဳ႕ေပၚ႐ွိျပည္သူလူထုၾကား မလုိလားအပ္သည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမူ႐ွိမည္ကုိလည္း ၾကဳိတင္ သတိေပးတင္ျပထားပါသည္။

Salai No Bik

မ်ားမၾကားခင္အေတာအတြင္းမွာဘဲ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ရက္ ကေလးျမဳိ ့GBH Hotel ၌က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Chin Youth Organization ညီလာခံအၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရလုပ္ငန္း ေဆာင္သာမ်ား အေမးအေျဖကဣမွာ ဝန္းႀကီးအုိင္ဇက္ခင္ကုိ မတူပီခရုိင္အေၾကာင္းနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခဲ့ပါသည္။ မတူပီခရုိင္ရုံးတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာကုိ မတူပီျပည္သူမ်ား မသိရင္ေတာင္မွ မတူပီ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကုိ အသိမေပးဘဲ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရနွင့္ ဒု သမၼတမွ ကြင္းဆင္းသည့္အေပၚ နားမလည္မိေၾကာင္း၊ မတူပီျမဳိ ့ေပၚနွင့္ ဖႏုိင္၊ငလုိင္ၾကား အနည္းခ်က္၊အားသာခ်က္ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးျပန္ေျဖတာက ဒုသမၼတက ပုိရာထူးႀကီးတာလား၊ျပည္သူလႊတ္ေတာ္က ပုိလုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတာလား၊ သမၼတဆုိေတာ့ သမၼတလုပ္ပုိင္ခြင့္နွင့္ လုပ္တာ၊ကြင္းဆင္တာေပ့ါ။ ခဗ်ားတုိ႔ လူငယ္ေတြလည္း ဖႏုိင္နွင့္ ငလုိင္ၾကားမွာ Youth Center ေလ်ွာက္ရင္ ေပးမယ္လုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။

ကြၽန္ေတာ္ ဝန္ႀကီးကုိေျဖရွင္းေစခ်င္တာက ခရုိင္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္အမတ္ အသုံးမဝင္ေတာ့ဘူးလား။ ၿပီးေနာက္ ခရုိင္ရုံးေဆာက္ရင္ ျမဳိ ့ေပၚနွင့္ ဖႏုိင္၊ ငလုိင္အၾကား၏ အားနည္းခ်က္နွင့္ အားသာခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ မည္သည့္ေနရာမဆုိ ဆုိင္ရာဌာနနွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ ျပည္သူၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေကာင္းေကာင္းခ် ျပမည္ဆုိပါက ယခုလုိ ျပသနာျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိဘူး ဘယ္ေနရာမဆုိ လက္ခံသင့္ရင္ လက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူလုိခ်င္တာက ခရုိင္ရုံးတည္ေဆာက္ရန္ ဖႏုိင္၊ငလုိင္ၾကားမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ မတူပီျမဳိ႕ ေပၚျဖစ္ျဖစ္ ဒုသမၼတ၊ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရနွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ဌာနမွ အမ်ားျပည္သူခ်မျပႏုိင္ရင္ေတာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္သူလႊတ္ကုိယ္စားလွယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိေတာ့ အသိေပးေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ သိမွ ဘယ္ေနရာခရုိင္ ရုံးေဆာက္ေဆာက္၊ ျပည္သူမ်ားထံ ျပည္သူမ်ား နားလည္ေအာင္ ျပန္လည္ခ်ျပႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။

ယခုလက္ရွိ ယခင္ဦးအုိင္ဇက္ခင္ကုိယ္စား လ်ွပ္စစ္နွင့္ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးစုိးထက္မွ မတူပီျပည္သူ မ်ား၏ ပဠိပကၡကုိ မေျဖရွင္းေသးဘဲ မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာျပန္ၿပီ။ မတူပီျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ညီၫြတ္မူ မရွိပါက ခရုိင္ဘဏၰာေရးနွစ္ကုန္ရင္ ရုပ္သိမ္းမည္။ ေနွာက္ေနွးမည္ေျပာျပန္ေတာ့ မတူအခက္၊ အိမ္နီး ခ်င္းအခ်က္ျဖစ္ေနၿပီေလာ့။ ယခုလက္ရွိ မတူပီအေျခအေနဆုိရင္ ထိန္းမႏုိင္၊သိမ္းမႏုိင္ျဖစ္ေနၿပီ ျမဳိ ့ေပၚရွိခရုိင္ရုံးေထာက္ခံသူနွင့္ ဖႏုိင္၊ငလုိင္ၾကား ေထာက္ခံသူ အမ်ားျပည္သူအၾကား ျပည္သူလႊတ္ ေတာ္အမတ္ဦးပါထန္ သတိေပးသလုိပဲ မတူပီျပည္သူအခ်င္းခ်င္းၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမူမကလုိ႔ အျပန္အလွန္ဆႏၵျပမူမ်ား၊ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအၾကား လူမ်ဳိးေရးျပသာနာမ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မတူပီခရုိင္ရုံးနွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူငယ္မ်ား အျမန္ဆုံး ေတာင္းဆုိခ်င္တာက မတူပီျပသနာကုိ မဆုိင္သလိုလက္ပုိက္ၾကည့္မေနဘဲ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအၾကား လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္းမ်ား မျဖစ္ပြားခင္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအျမန္ဆုံးျပဳ လုပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္မူနွင့္ မတူပီခရုိင္ကုိအျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစ လုိေၾကာင္း အႀကံျပဳ လုိပါသည္။

ဆလုိင္းမတူပီႏုိဘိခ့္ေရးသားသည္။

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: