မတူပီ-ပလက္၀လမ္း ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ အက္ကြဲမူမ်ားရွိေန၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွွ ကြင္းဆင္းေစလုိ

The Chinland Post| 2019 February 9| ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွ စတင္ျပဳလုပ္သည့္ မတူပီအတြင္း စမ္းသပ္မူတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးမွ တဆင့္ ယုံဖူးကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူသည့္ ပလက္ဝလမ္း မတူပီမွ (၅)မုိင္အထိ ကြန္ကရက္လမ္းခင္းရာတြင္ ေလမ်ိဳသဲႏွင့္ေနွာသဲေက်း႐ြာေခ်ာင္းသဲ ႏုံးေျမဖုံမႈန္႔မ်ားသံုးေနသျဖင့္ ယခုျပဳလုပ္ေနစဥ္အေတာအတြင္းမွာပဲ အက္ကြဲမူမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မတူပီေဒသခံမွတဆင့္သိရသည္။

မတူပီပထဝီေျမအေနအထားအရ ကြန္ဂရက္လမ္းသည္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ မတူပီမွပလက္၀ လမ္း (၅)မုိင္အထိ ကြန္ဂရက္လမ္းစမ္းသပ္မူကုိ ေအာင္ျမင္ပါက ပလက္ဝလမ္းတေလ်ွာက္ခင္းရန္ အစီအ စဥ္ရွိသည္လုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၫြန္ၾကားေရးမွဴးက ေျပာေၾကာင္း ေဒသခံသည္က The Chinland Post သတင္းဌာနကုိ ေျပာသည္။

Lam a kakmi

နမူနာစမ္းသပ္မူတစ္ခုျပဳ လုပ္ရာတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ သဲမ်ားကိုသုံးေစခ်င္တယ္္။ မေကြးတုိင္း ေပါက္သဲအသုံးမျပဳႏုိင္ရင္ေတာင္ အနည္းဆုံး ေဘြလီသဲသုံးႏုိင္ရင္ ေကာင္းမည္။ မတူပီျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဦးေအာင္လ်န္နွင့္ CYO{Matupi}အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ကြင္းဆင္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္ခါထပ္ခါ ႏုံးသဲမ်ား အသုံးျပဳသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ၃၀%ႏႈန္းေတာင္မၿပီးေသးပဲ အက္ကြဲမူမ်ားရွိေနၿပီ ေဆာက္လုပ္ေရးတာဝန္ ရွိသူမ်ားနွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးမွ ဆက္လက္ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ေထာက္ျပ ေစခ်င္ပါတယ္လုိ႔ CYO တာ၀န္ရွိသူတဦးက The Chinland Postကုိ ေျပာသည္။

က်ေနာ္ မတူပီျမိဳ႕နယ္ လမ္းတံတာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ စံခ်န္စံညႊန္းမီွေအာင္ ကြင္းရွင္းေလ့လာမႈသည္ လုပ္ေနရပါတယ္။ ငလုိင္-ဖနုိင္ဘက္ လမ္းအထူး(၁၂) လမ္းခင္းတဲ့ဟာလည္း သဲေက်ာက္သည္ အရည္အေသြးမမွီလုိ႔ လဲွခုိင္းဖူးပါတယ္။ အခု မတူပီ-ပလက္၀ ကြန္ဂရိတ္လမ္းကုိလည္း သုံးခါေလာက္သြားျပီး စစ္ေဆးမႈလုပ္ေနေပမယ့္ သူတုိ႔က လုပ္ေနတဲ့ဟာကုိ အရည္အေသြးစစ္ေဆးဖုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ပုိ႔ေနတယ္ေျပာလုိ႔ မခ်ျပနုိင္ေသးဘူး။ ေက်ာက္မေကာင္းတဲ့ဟာသည္ကုိ ဖယ္ရွားခုိင္းတာ ရိွပါတယ္။ မ်က္လုံးကေနၾကည့္ရင္ ေကာင္းတာေပါ့။ သူတုိ႔ဟာ ေရာက္ရင္သိရမွာပါ။ အရပ္စကားနဲ႔ မေကာင္းဘူးေျပာလုိ႔ရွိရင္လည္း သူတုိ႔မွာ ပညာရွင္သည္က ေထာက္မွာကုိလုိ႔ မတူပီ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေအာင္လ်န္က The Chinland Postကုိ ေျပာသည္။

မတူပီ-ပလက္၀လမ္းက မုိင္ (၁၃၆) ေ၀းျပီး (၆)မုိင္ကုိ သမ္းသပ္မႈအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုရံပုံေငြျဖင့္ လမ္းဦးစီးဌာနမွ တင္ဒါရ ယုဖူးကုမၸဏီက ကြန္ဂရိတ္လမ္းခင္းေနတာျဖစ္ျပီး ခုိင္ခံ့မႈေကာင္းမြန္မႈရိွပါက ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: