ရန္ကုန္အထူးကု ပါေမာကၡေဒါက္တာမ်ားက ကေလးၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရံုးတြင္ လူနာမ်ား အခမဲ႔ေဆးကုသေပးမည္

TCP-Kalay |2019 March 1| ရန္ကုန္အထူးကုေဆးရံုးႀကီး၊ အရိုးအေၾကာ္အဆစ္ေဆးပညာဌာနမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးခ်စ္စိုးႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားက လာမည့္ မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔ ကေလးၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရံုးႀကီးတြင္ လူနာမ်ား အခမဲ႔ေဆးကုသေပးမည္ ဟုသတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွာပဲရွိတဲ႔ CTscan လည္း ကေလးၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရံုးႀကီးတြင္ ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူထံမွ သိရွိရပါသည္။

လာမည့္ မတ္လ (၁၀)ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္အထူးကုေဆးရံုးႀကီး၊ အရိုးအေၾကာ္အဆစ္ေဆးပညာဌာနမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာဦးခ်စ္စိုးႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားက ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႔ ေရာဂါမ်ားကို ကေလးၿမိဳ႕ျပည္သူ႔ေဆးရံုးႀကီးတြင္ အခမဲ႔ေဆးကုသေပးမည္ ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

* အေရျပားေလးဘက္နာေရာဂါ (SLE)

*ေသြးေလးဘက္နာေရာဂါ (R A)

*အေရျပားထူေလးဘက္နာေရာဂါ (Systemic Sclerosis) *ေဂါက္ေရာဂါ(GOUT)

* အဆစ္ေရာင္ခါးနာေရာဂါ (AS) ႏွင့္ …အျခားေရာဂါမ်ားကိုလည္း အခမဲ႔ကုသေပးမည္။

ေန႔ရက္။ မတ္လ ၁၀ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၉

အခ်ိန္။ ၉း၀၀am မွ ၁၂း၀၀pm အထိ

ေနရာ။ Red Cross hall, ကေလးၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရံုး

Leave a Commnet

%d bloggers like this: