ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ အိမ္ေျမကြက္ ဧက ၆၀၀ ေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္

The Chinland Post| 2019 January 19| ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းျဖင့္ ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ အိမ္ေျမကြက္ ဧက ၆၀၀ ေက်ာ္အား ထပ္တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

“ဟားခါးသည္ အိမ္ေျမကြက္မရွိသူ မ်ားျပားထပ္ထူေနေၾကာင့္ရယ္ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ဂုဏ္ႏွင့္အည္ီ ဧက ၆၇၆ အား အိမ္ေျမကြက္အတြက္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သြားမယ္။ ေနရာကေတာ့  ေက်ာဘုတ္ႏွင့္ ခ်င္းခရစ္ယာန္တကၠသိုလ္ (CCU)မွာျဖစ္ျပီး ဒီထပ္ခ်ဲ႕မည့္ဧက(၆၇၆) ကေန အိမ္ေျခ ဘယ္ေလာက္ ထြက္ရွိမလဲဆိုတာေတာ့ အတိအက်မေသခ်ာေသးဘူး။ လာမည့္ ၂၀၁၉ခုနွစ္မတ္လ ေလာက္မွာ ျပည္သူေတြဆီ ခ်ျပသြားမွာျဖစ္တယ္။ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲျပီး အေတြ႕အၾကံဳွရွိသူေတြက ေလ့လာျပီး ၾကည့္ရႈေလ့လာဆဲျဖစ္တယ္။ အိမ္ေျမကြက္ ပိုင္ဆိုင္မူမရွိသူႏွင့္ အိမ္ငွားမ်ားအား ဦးစားေပး စီမံသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့အိမ္ေျမကြက္ေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳးနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမလဲဆိုေတာ့ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်တာမ်ိဳး ေလာေလာဆယ္မွာ မရွိေသးဘူးဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မူလက္မူႏွင့္ စည္ပင္ဝန္ၾကီး ဦးစိုးထက္မွ The Chinland Post သို႕ ေျပာၾကားသည္။

ဒီဟားခါးျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းျဖင့္ အိမ္ေျမကြက္ ထပ္တိုးခ်ဲ႕မည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရမွ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၇၀၀)ေက်ာ္ သံုးစြဲရန္ လ်ာထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ စီမံကိန္းျပီးစီးဖို႔ရန္ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံတြင္ ခန္႔မွန္းေခ် က်ပ္သိန္း(၃၀၀၀) အေၾကြးတင္မွာျဖစ္မည္ဟု အစိုးရတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

“အိမ္ေျမကြက္ေဖာ္မည့္စီမံကိန္းမွာ လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း ႏွင့္  အားကစားကြင္းစသည့္ အေျခခံလို အပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရကေန ပ့ံပိုးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေန ဘတ္ဂ်က္အကုန္ မပ့ံပိုးေပးဘူး။ ဒီစီမံကိန္း အားလံုးျပီးဖို႕တြက္ ဘတ္ဂ်က္က အရမ္းမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအိမ္ေျမကြက္ေတြကို အစိုးရကေန ကုန္က်စရတ္ျငိမ္း ေပးဖို႕က အဆင္မေျပဘူး။ ေျမကြက္ တစ္ကြက္အတြက္ အနည္းဆံုး ၅ သိန္းကေန ၁၀အထိေလာက္ေတာ့ ေစ်းခ်ျပီး ယူရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာလည္း ေျမကြက္ေနရာ အေနအထားအေပၚမူတည္ျပီး ေစ်းလည္းကြာသြားမယ္။ ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ သိန္း ၂၀ ကေန သိန္း ၅၀ေလာက္ေတာ့ ျဖစ္မယ္လို႕ ခန္႔မွန္းရသည္” ဟု ဝန္ၾကီး ဦးစိုးထက္မွ ေျပာသည္။

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: