ေယာနထန္ နွင့္ ဗာလ္ေလွးအုပ္ ေပ်ာက္ဆံုး

The Chinland Post| 2019 May 29| Tikhuangtum ရြာသား ဦးတီးလ္မွုန္း နွင့္ ေဒၚ ငြန္နဲ ၏သား အၾကီးဆံုးေယာနထန္ (အသက္ ၂၀ႏွစ္ ေလာက္ ) နွင့္ Thinghual ရြာသား ဦးဟရန္းသင္းခမ္း ၏သား ေမာင္ ဗာလ္ေလွးအုပ္(အသက္ ၂၄ႏွစ္ ေလာက္) သည္တရုတ္နိုင္ငံမွာ သြားဖို႔ထြက္ၿပီး မူဆယ္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့သည္။

သူ႔တုိ႔နဲ့အတူ လုိက္ပါလာေသာ သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ကပ္တလိန္း ႏွင့္ တလြန္းမွုန္းသည္ သြားခြင့္ရေပမယ့္ ဗာလ္ေလွမွုန္း ႏွင့္ ေယာနထန္ တို႔သည္ မွတ္ပံုတင္ မရွိသၿဖင့္ ျပန္လွည္႔ခိုင္းၿပီး ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဖုန္းျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းလက္ခံျခင္းမရွိေပ။ ၾကာလာေသာအခါ ဖုန္းလည္းဆက္ပိတ္ခဲ့သည္။ ေပ်ာက္ဆုံးေသာေန႔မွ ၄ ရက္ရွိခဲ့ၿပီး ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ယေန႔တုိင္ဆက္သြယ္လုိ႔ မရေပ။ မိခင္ျဖစ္သူမွာ မစားမေသာက္ႏူိင္ ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အဆုိပါ သူငယ္ခ်င္း နွစ္ေယာက္ေတြ႔ရွိပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားတြင္ အသိေပးၾကပါရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

Phone:09895808746/

Phone: 09895812627

Thawngpetu: Benjamin Cung Bawi Hu

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: