ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံျပဳလုပ္

The Chinland Post| 2019 January 31| ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အမ်ိဳးသမီးညီလာခံကို ကေလးၿမိဳ႕၊ တာဟန္း စီးယင္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္သို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး နယ္အဖြဲ႕ အသီးသီးမွ ဧည့္သည္ကိုယ္စားလွယ္ (၈၂၂)ဦးပါဝင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ပထမည ဝတ္ျပဳအစီအစဥ္အၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔လယ္ပိုင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ “အလိုေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာေျပာင္းလဲျခင္း” ကို Rev.Dr. Lawha Ling မွ၎ “စားသုံးသူပညာေပး” ကို Saya U Lian Hnok မွ၎ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁)ရက္မွ (၂)ရက္ေန႔ အထိ ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ၿပီး ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ Sunday ပြဲေတာ္ေန႔ျမတ္အျဖစ္ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: