ႏူိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ဆန္အိတ္ ၁၀၀ ႏွင့္ စားသုံးဆီ ပိသာ ၁၀၀အား မိဘမဲ့ႏွင့္ဆင္းရဲသူမ်ားလူဴဒါန္းမည္ဟုသိရ

The Chinland Post| 2019 January 25| ႏူိင္ငံေတာ၏္အတုိင္ပင္ခံ ေအာင္ဆန္းဆုၾကည္မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ဆန္အိတ္ ၁၀၀ ႏွင္႔ စားသုံးဆီ ပိသာ ၁၀၀ အား ဟားခါးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ (၈) ရပ္ကြက္ ႏွင့္ မိဘမဲ႔ေက်ာင္းမ်ားအား ဟားခါးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ မ်ားမွတဆင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔အစည္းအေ၀းတြင္ လွဴးဒါန္းရန္ဆံုျဖစ္ခ်သည္ဟု သိရသည္။

“ဒီေထာက္ပံ့ ပစၥည္းအတြက္ ကႊ်န္ေတာ္တုိ႔ မေန႔က အစည္းအေ၀းထုိင္တယ္၊ ဟာခါးၿမိဳ႕ေပၚက ရပ္ကြက္ (၈) ရပ္ကြက္ တြင္ ဆန္အိန္ ၁၀ ႏွင့္ ဆီ ၁၀ ပိသာ၊ HBC မိဘေဂဟာေက်ာင္းတြင္ ဆန္အိတ္ ၅ အိတ္၊ ဆီ ၅ ပိသာ၊ Zion မိဘေဂဟာေက်ာင္းတြင္ ဆန္အိတ္ ၅ ႏွင့္ ဆီ ၁၀ ပိသာ ၊ ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္ မိဘေဂဟာေက်ာင္းတြင္ ဆန္အိတ္ ၃ အိတ္ႏွင့္ ဆီ ၃ ပိသာ ၊ ဟားခါးဘုိးဘြားရိပ္သာတြင္ ဆန္အိတ္ ၅ ႏွင့္ ဆီ ၅ ပိသာ၊ ဟာခါးၿမိဳ႕ေပၚက ရပ္ကြက္ (၈) ရပ္ကြက္ တြင္ ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွ ဆစ္ဆင့္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ Pu Ral Kham က The Chinland Post သုိ႔ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕ေပၚေန ျပည္သူမ်ားကုိ ႏွစ္အိမ္ ဆန္ ၁ အိတ္စီႏွင့္ ဆန္မရတဲ့ အိ္မ္ကုိ ဆီ ၁ ဘူးလွဴမယ္၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္ကြက္ထဲက သက္ႀကီးအုိရြယ္ႏွင့္ စား၀က္ေနေရးခက္ခဲတဲ့သူကို  လွဴသြားမည္” ဟု ျပည္ေတာ္သာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး ဘြဲလ်န္က ေျပာသည္။

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: