July 24, 2024

Hma Dung Bik Dawtmi Sin Cakuat

0

Valentine day nih hin minuing tampi cu lunglomhnak le an nunnak ah sullam ngei bik in caan an hmang bang micheu ca ve ahcun, hi ni a um lo hmanh hi a tha deuh ko hnga lo hme maw ti awk in. Minung cu I dawtnak um bang huatnak zong a um, I tonnak a um bantuk in, thennak zong nih azulh than, Tuni lunglomhnak hna zong hi a ra laimi ni caan ahcun ngaichiat tah aihramnak zuun tuar hna hna an si theu tawn.

Tuzan nikhua a piang van lai a vang thlapa zong mirh zuai in tlangkap lei in a hung chuak than cang. Vanlai cung firuk runrual nih an i dawhnak chuah in muihnak nih akhuhmi vawlei cu ceuh ding an ni zuam. Riahruan a hlam vanva hna le saram zong zandai toi ah ih zai an rel. A hrin semmawng zuun ngai in a hram fiangfai bel zan ih thinthi kho lo a fadawtnak zuun ngai in fingkip a cul.

 

Daihnak nih a khuhmi semnak lungrawn khua cu zoh ah lungthin aa phun dang. Khuasik a lim thaal khua pau lei a hung panh lio te a si caah lunglen a zual khun. Mithli he dawtmi zuun ngai in a hrammi A Ngun zong a nun nih a celh ve hrim lo. A hlun ngai cangmi le kau a tong tuk lem lomi a dairy hlun te cu tlapkhat hnu tlap kha a van kau.

Thaba ngai in a tialcia cahlun a van rel, a dairy chung I a tenhmi hmanthlak nih ngangtor in a um ter. Cikhat a thawchuah ai din, cawl lo in mithep lo in hmanthlak cu a kutcung ah aa hum. A ho fial lo duhsah tein a mitmu laifang in mithli fim tete cu duhsah in a hung tolh. A taksa a hit, a takpum ah thir cuai 20 khinhmi bang a takpuma rit, a um si vang. A liamcia 2008 lio a dawt bikmi Pa Cung he an hmanthlak a hmuh than ah a nun nih a celh lo.

Cakuat pakhat a van rel than, a tang cung ah cakuat cu aa pom , zantlai king ah a mah lawng rul thah hnang bang aa teng tele. Ho nih van hnem tu ngei lo maw a va fak hrinhrang dah. Pa Cung nih hi vawlei harnak in a liam taknak kum 7 a hungtling ruangmang cang. Aw maw caan hna tlaih awk tha lo in nan liam riangmang e, ka dawtmi te kha zaangfahnak ngei lo in nan liampi mu, kan huat tuk maw thihnak na mui chiatpi he zeiruang ah hen hi vawlei cung ah ka ngeihchun ka tadawt cu na lak piak. Rak ka pe than tiin a mah lawng in bia aa ruah, zeizong vialte hi A Ngun ca ahcun ngeihchiatnak le zuun kung phurtu men ceo ah an cang.

A taksapum tuarnak nih a celh hirm lo, zuun ngaihnak vialte hi kal tak a duh cangmi A Ngun ca ah a fawi ve hirm lo.

Zan khuadei khua a ruat, U Cung nihcun a ka dawt lo ca ahpei hi vawlei ram cun a ka kaltak cang cu. Aw mihrut nu zeihme ka ruah, a kan kaltak cangmi kan ngah len hi keimah lungretheih kaa pek a si lo maw? Ziah a mah cu ka kal tak khawh lo’ a mah le mah bia aa hal. Khua za ruat, um awk hngalh lo ah vamping hna a chuih.

Catlap pakhat a van lak, Cung Cung nih a chuahni laksawng a rak pekmi cafung cu a van lak I a tanglei bang in cakuat a tial.

 

Ka Dawtmi U Cung

Na sin ah mah cakuat hi k arak tial. Nangmah na mipum nihcun n arak rel kho lai lo nain na rauthla in mah ka cakuat hi ka relpiak hram te mu U Cung. Hi””’’ U Cung…zungzal ka dawt tukmi U Cung aw , ka ngaithiam hram ko mu, ka nun nih a tuar kho ti lo, a liamcia kan biakam cung ah nang cu fek tein na dir ngam, Malaysia na kal lai tiang ah keimah zong nih lungthin tak tein biakamnak kan pek ko. Keimah zong na caah kum 7 chung zumh awktlak teinn nun khawh kai zuam. Zeiruang ah hme hi vawlei cu tuantuk ah na chuah tak. Hi ruah ah maw Malaysia hi na rak kal e, mah lai cu rak hngal ning law mu, kan kalter lai lo e. Ka dawt ka ta, nang le kei cu hi vawlei hmun ahcun kan lengti kho ti lai lo. Na nau nu na caah ka tling kho ti lo. Liamcia biakam hna kei ka ca ahcun zaanmang an hluan , pakpalawng lawngte ah an cang ai mu.( catial ngol in diriam in a tap , a mithli hna cu a van I hnawh nucan cuh in a van tial than) Nang he kan tlon len tinak fingle tlang hna cu a mah ning te an si ko rih. Kan lennka fingle tlang ka cuanh ah U Cung nanmgha muithlam lawngte a cuang. Hi Tluk in mivan chia nu ka si hi na rau thla in na ka thiehthiam piak ve hnga maw? Kan inn kam na cin takmi Rose par sen zong a mah le caan te ah an par than cang, nangmah pumpak in rak hmu ve law ti ka duh tuk . Lunglomhnak he na mithami khi ka hmuh hnga I ka caah aa dawh tukmi khuaruha har dawtnak khi ka tion co ni a si ve hgna? A sinain mu ka dawt, Nang le kei kan I duhdawtnak ah hram a sihtu Rose par hna a uai lo nak ding caah kei zong nih zingzan in ka cawm, a rimhmui ter zungzal kaa zuam, Mah Rose par cu u Cung nangmah ca lawng ah par ding in biakamh cangmi na si.

Na caah zumh awktlak tein nun khawh ding in biakamnak fek pekcia mi zing na si . U Cung Febuary 14 zan lungthin tak tein biakamnak kan pek zan kha kei ka ca ahcun zeitik hmanh ah philh khawh ti loni sunglawi a si. Kan inn kam na rak cinmi Rose par sen hna a hungpar caan ah kan hlam a zual khun tawn. Kan ngai tuk , keimah lawng zantim ka tahcaan hi a tlawm ti lo e.

A mithli nih a khuh dihmi A Ngun mithmai zoh ah nun nih celh ding a si lo. A kut tha an thir, zantlai hnu lungthin kekkuai in hramnak aw’ ho hnemtu ngei lo a mah lawng . Nau nuar bang a tap, a chung si vang a sinain biakhiah ding mi pakhat lam zulh ding pakhat lawng a ngei cang. A mithli hna cu a van I hnawh, nu can cuh in a catial cu a van peh.

“ A sinain mu tuzan cu” Ka Dawt bikmi U Cung aw, kei cu cuai kaa thlai tikah na caah ka tling hrim lo e, na ka theihthiam piaknak lai zong zaangfah kan nawl ko. Tuzan thok in cun nangmah kong ka ruahnak a dong cang lai, a liamcia kan tuanbia hna cahmai hnawh kaa tim cang. Hlan tiancia biakam cu hnu chit in kei zong valdang he ka leng cang lai. Nangmah ca i a parmi rimhmui Rose hna cu valdang sin ah pekchanh a si cang lai. Nang kan ngaihnak mithli hna cu hnawh in tangdang sin ah lunglomhnak mithli in thlen ding timcia ka si cang. Ka Dawt U Cung aw, tuzan in ka thinlung ah na vawlei hmun ram a ngei ti lai lo. Na ka huat tuk ko lai a si nain hi vawlei ram ah taksa in a umti kho ding kan si ti lo. Nang cu hi vawlei ram chuahtak in nitlak lonak ram nuam ah na leng cang. Kei bel na zuun kung tuar in kum 7 chung ka hramnak hi ka theihthiam piak hram ve ko mu.

Kan dawt lo ruang a si hrim lo. Nang cu ka caah zungzal pasal tha na si zungzal. Ka sining vialte a ka thei dihtu, ngaihchiat ka ton caan a ka hnem zungzal tu valtha na si kha ka philh khawh hrim lo. A tu cu minung taksa sining in ka um ve tikah nang he ton thannak ding cu ka ruahchan ngam ti lo. Nangmah zong nih philh rak ka zuam ve cang mu. Zalam len ka sawm hmanh law, hnu lei chit kaa tim ti lo. Pangpar rimhmui ka pe hmanh law kaa tlaih cangmi hlei a dang ka ban ti lai lo. Nang he duhdawtnak zalam cu tuzan in philh khawh kaa zuam cang lai.

A ra lai mi thaizing niceu dawh nih ka caah chungmang tha ka phurh hram ko seh. Dam tein mangtha tuk mu U Cung.

A cakuat tialmi a ngol sin zandai toi ah A Ngun cu ihzai a rel.

Thilthuam raang te he zalam ah kiangkap i, an chiahmi thut den ah lukhun bu in a thumi cu mipi cu, A Ngun nih a hei fuh. Hi na dam tha maw? tiah a hei chonh, a mithmai a van zoh ,a lau tuk ah a lu van I maui, a mit cu vui tia in aa auy, aa zumh kho lo, aa zumh hrimhirm lo, Hi U Cung , U Cung na si maw? tiah a van ahl. A Hnu ah Cung Cung a si kha a van hngalh.

U Cung na dam maw? ziah nangmah lawng cu na thut kan ngai tuk , na dam tawm maw ? tiah a van chonh.

A sinain Cung Cung nih bia kakhat hmanh a let lo.

“U Cung ka let hme” A Ngun dawh ka si cu kum 7 chung kan hngah zungzal ziah na ka thei ti lo maw? tiah a van chonh. Lam hla nawn in a hawipa nih a rak hngah , A Ngun nih bia a van chim lio ah Cung Cung cu bia kakhat hmanh chim lo tein a dir, a biangki cung in a mithli fim hna cu a hungluang riahmah , a lungthin a fahtuk bu a taksa nih a celh lo tiang in a tap, a hmur cu a thirh tuknak ah a durh dihg, hnu lei a her tak , rianrang in a hawipa sin ahcun a kal.

U Cung rak ka hngak uh , ka ra ve la, nanmah sin ah ka ra ve duh, fak piin a au chih. Tlawmpal ah Cung Cung cu hnu lei a van i her ta, thep lo in A ngun cu a zoh hnu ah, a orh lei kut in bye bye tiah a hei ti hnu ah a hawipa he cun duhsah tein an tlau ziahmah. U Cung ka kal tak hlah uh, ka rka ve lai” tiah aw thangpi in a au.

“Kafa A Ngun zei dah cang “ tiah a nu a ihnak ahcun a van zuan hnawh. A tha ba, a thawhchuah a phahlam , a biangki in mithli cu a hungtloh zihamah. Ka Fanu te aw, philh cang ko mu. Na U Cung nihcun an liamtaknak a sau cang ko nain a tu tiang na tuarmi ka hmuh tikah na nu zong nih ka celh ve hirm lo” a sam tein a muai , duhsah tein a ihnak ahcun a thlim .

A ihnak thlalang awngka cungin zingniceu nih a van ceuhmmi nih A Ngun cu a thang. A mit aa hnuai, zan a mang le a thil tonmi nih a lungthin a sualsan. A zan ihnak thilthuam he dum ahcun aa chok, a mitmu laifang bang in a venmi Cung Cung nih a mah kut tein a cin takmi Rosepar sente cu a hram in a rak i phoi, a parmom a corh ka hna cu an uai riangmah kha a hei hmuh. KA duh lo ka duh lo a ho dah ka pangpar kung a ka phoi piak tiah a hung au.

A sinain pangpar hna cu an uai riangmang. Cung Cung lung donhnak lei ah ahcun a mah lawng in a kal. A lungdonh kam a cinmi pangpar hna cu an rak uai dih cang. A kiang kap thingkung cung I a thumi Bangva zong nidang bang in a aw ti lo. A lung donh kam ah a hel, voiding ahcun A Ngun takcung hna ah a rak I fu tonmi kha a tu cu aa fu duh ti lo. Ra ka sin ah ra a ti len nain Bangva te nih a fuh duh ti lo. A thla aa zap, a sivangmi ko khi a hluan. Chun zan in a par a uai bal lomi pangpar hna cu a tu cu an uai dih cang. Vawlei ah an til, I mi nih lam hawk men ah an cang.

Aw duhdawtnak vawlei ah lungthin diriam tein hi vawlei caan a hmangmi an um ve bang, duh tlin lonak ram ah chanchung nisivang in a liammi hna zong an tlawm ve lo. A sinain duhdawtnak taktak nihcun zeithil poh hi a rak tuar khawh ko. Taksa in hmun khat ah lenti khawh lo hmanh ah lungthin cun philh awk tha lomi, a ho nih theih piak lomi zuun ngaihnak mithli hi a luang theu tawn.

Tlerlung

Melbourne

About The Author

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)