၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဟားခါးျပည္သူ႔ေဆးရံုးတြင္ လူနာ (၄၉)ဦး ေသဆံုး

The Chinland Post| 2019 February 7| ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဟားခါးျပည္သူ႔ေဆးရံုးတြင္ လူနာ (၄၉)ဦး ေသဆံုးေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူထံမွ သတင္းရရိွသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဟားခါးျပည္သူ႔ေဆးရံုးတြင္ အတြင္း လူနာေဆးကုသမႈ ခံယူသူအားလံုး (၇၁၄၃) အနက္ ေဆးရံုး၌ လူနာ (၄၉)ဦးေသဆံုးေၾကာင္း၊ ဟားခါးျပည္သူ႔ေဆးရံုး၌ ျပင္ပလူနာ ေဆးကုသမႈခံယူသူ အားလံုး (၂၄၀၁၆)ဦး ရွိေၾကာင္း” ဟားခါးျပည္သူ႔ေဆးရံုးမွ ေဒါက္တာ မန္ဗ်က္ကုန္းက The Chinland Post သတင္းမီဒီယာသို႔ ေျပာသည္။

“ဟားခါးျပည္သူ႔ေဆးရံုးတြင္ ေရာက္ရွိေသာ လူနာမ်ားသည္ အူအတက္ေရာင္ျခင္း (appendicitis) ေရာဂါရွိသူ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယတြင္ ၀မ္းေလွ်ာ္ႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ တတိယမွာ Namunia ႏွင့္ စတုတၳမွာ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈဒဏ္ရာ (accident) ျဖစ္ေၾကာင္း” ေဒါက္တာ မန္ဗ်က္ကုန္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: