ေတာင္သူအဖြဲ႔က ဥပေဒနားလည္ေပမယ့္ အစုိးရကနားမလည္ဘူးဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း Pi Za Tlem ေျပာ

The Chinland Post| 2019 January 25| ေတာင္သူအဖြဲ႔က ဥပေဒနားလည္ေပမဲ့ အစုိးရက ဥပေဒနားမလည္ဘူးလို႔ တန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ (CNDP@CND) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း Pi Za Tlem ကေျပာသည္။

အဆုိပါအေၾကာင္းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ေန႔ ဟားခါး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္႔ ဟာခါးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအေရး ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“လယ္ယာေျမ ဥပေဒထဲမွာ လယ္ယာပုိင္ဆုိင္သူႏွင့္ ထိေတြ႔သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးမွ စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ျပဌာန္းထားတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္း ေကာ္မတီေတြက ေျမပုိင္ရွင္ကုိ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ထိေတြ႔ၿပီး ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ဖိတ္ေခၚထားလဲ ဆုိတာကေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တယ္၊ ဟားခါးမွာ ေနတဲ့သူေတြက အကုန္လုံးတုိးတက္ခ်င္တဲ့သူေတြပဲ၊ ဥပေဒျပဌာန္းတဲ့အတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ ခ်င္းျပည္နယ္က တုိးတက္မွာပဲ၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဥပေဒနဲ႔ ညီေအာင္က်င့္သုံးၾကပါ” ဟု ေတာင္သူအဖြဲ႔ ကုိယ္စား Pi Za Tlem ကေျပာသည္။

Photo: TCP

ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆလုိင္း လ်န္လြယ္၏ လူတစ္ဦးအတၱႀကီးမႈေၾကာင့္ ဆုိသည္႔ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ Pi Za Tlemက ယခုလုိေမးခြန္းထုတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘုိးဘြားပုိင္ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ေျပာမယ္ဆုိရင္ တစ္ရက္လုံးေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာႏူိင္မယ္၊ ဘုိးဘြားေျမ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈဆုိတာ အရင္ကတည္းကရွိတယ္၊ ေရာင္းပုိင္ခြင့္လည္းရွိတယ္၊ သူတစ္ပါးေပးပုိင္ခြင့္လည္းရွိတယ္၊ ဥပေဒအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပုိင္ဆုိင္တာလည္းျဖစ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေျမပုိင္ဆုိင္သူကုိ အရင္ထိေတြ႔မႈမရွိပဲ အစုိးရက ယူသြားမယ္ဆုိတာကေတာ့ အစုိးရ အလုပ္လာေပါ့”။

“ဘုိးဘြားေျမပုိင္ဆုိင္သူႏွင့္ ေျမပုိင္ဆုိင္သူကလည္း ေတြ႔ဆုံၿပီး သေဘာထားတူညီမႈ အရင္လုပ္ရင္ မျဖစ္ႏူိင္ဘူးဆိုတာမရွိဘူးလို႔”  ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠွွဌ Pu Zo Bawi ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ Pi Za Tlem က အခုလုိ တုိ႔ျပန္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photo: TCP

“ဘုိးဘြားေျမပုိင္ဆုိင္သူႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ အခုလုိျပသနာတက္ကုန္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဒီကုိေရာက္လာတဲ့သူေတြကလည္း ကေသးကသက္ျဖစ္ေစတယ္ ဆုိတဲ့ဟာကလည္း ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မေျပာသင့္မေျပာထုိက္တဲ့ဟာပါ”။

ယင္းေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Salai Lian Luai မွ ဟားခါးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအျမန္လုပ္ေဆာင္ႏူိင္ရန္နွင့္ ဥပေဒအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏူိင္ရန္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟားခါးၿမိဳ႔အေနအထား သိသူမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း၊ အစုိးရတစ္ခုတည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ဥပေဒအရ စီမံခန္႔ခြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: