ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဓါတ္ပုံ (၁၉၅၁) ေဖာ္ျပခ်က္အေပၚ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

foto- Van Cung Lian Fb

ဆလုိင္းဗန္က်ဴံးလ်န္ (UK)| ဒီဓာတ္ပံုဟာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ မင္းတပ္ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ေန႔ကို ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းေန႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င္းပခဲ့စဥ္က ရိုက္ကူးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ အရင္ေဖာ္ျပထားတဲ့ ၁၉၅၁ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ အစား … ၁၉၆၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔သို႔ ျပင္ဆင္ ဖတ္ရွဳေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ေထာက္ျပေပးတဲ့ ကိုကမ္က်င္းတန္း (Kamcin Thang) အေပၚမွာ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစုိးရ တက္လာကာ ၁၉၆၄ ေလာက္မွစျပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသား ေန႔အား ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းေန႔သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႔သည္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ဗိသုကာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ခ်င္းေရး ရာ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦး၀မၼသူးေမာင္းထံတြင္ အၾကံညဏ္ေတာင္းခံခဲ့ၾကရာ သူ႔ဆႏၵအမွန္ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကုိ အဓိကထားရွိရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အႏွစ္သာရ၊ အယူအဆတုိ႔ကုိလည္း သူ႔အား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဦးဝမၼသူးေမာင္းမွ “ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔” ကို သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္သည္သာမက “ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းေန႔” ျဖင့္ အစားထုိးေရးကို လည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

၁၅.၂.၁၉၆၆ တြင္ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ မႏၱေလးနန္းတြင္းအစည္းအေဝးတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳး သားေန႔ကို ခ်င္းဝိေသသတိုင္းျဖစ္ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚသတ္မွတ္ေရး အဆိုကို ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႔က ေထာက္ခံအတည္ျပဳ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဖန္ ၁၉.၂.၆၆ မင္းတပ္ျမိဳ႔ပါတီယူနစ္ ခန္းမတြင္ ခ်င္းဝိေသသတိုင္းေန႕အျဖစ္ေျပာင္းလည္းသတ္မွတ္ ေခၚေဝါေရးကိုညွိႏိႈင္းပြဲတြင္ တိုင္းေဒသပါတီမွ ဗိုလ္မွဴးျမင့္သိန္း၊ ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ဦးဝမၼသူးဟာရွိန္း၊ ဦးပြတ္ပါ၊ ဦးတင္ဇမ္း၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီယူနစ္မွ ဗိုလ္ၾကီးျမတ္စိုး၊ ဦးေဖလိန္းေမာင္း၊ ဗိုလ္ၾကီးရဲမင္း၊ ဦးဝမၼသူးေမာင္း ႏွင့္ သခင္ေအာင္မင္း တို႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းေရးရာဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌၾကီး ဦးဆြန္ခိုလ်န္မွာ မူပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၾကိဳတင္ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႕ကို ခ်င္းဝိေသသတိုင္းေန႔အျဖစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အဆိုးသြင္းျပီး ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းေန႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအဆို ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးဝမၼသူးေမာင္းႏွင့္ သခင္ေအာင္မင္းတို႕အေနျဖင့္ ကန္႕ကြက္ျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ေထာက္ခံျခင္းကားမျပဳခဲ့ၾကေပ။ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း အဓိပၸါယ္မွာ အျခားတိုင္း၊ျပည္နယ္မ်ားထက္ အဖက္ဖက္တြင္နိမ့္က်ဆင္း ရဲေနရျခင္းအား ဖက္စံုဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အထူးဦးစားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ေဒသဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႕မွာ တိုင္းတပါးသားနယ္ခ်ဲ႕ ျဗိတိသွ်တို႕အား အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီညႊတ္မႈစြမ္းအားျဖင့္ မဆုတ္မနစ္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေပါက္ေျမာက္သည့္ေန႕၏ အမွတ္သိေကၤတျဖစ္၍ သူ႕အႏွစ္သာရႏွင့္ သူ႕အဓိပၸါယ္အရ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ ထူးျခားေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၆၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၀) ရက္ေန႔ (၁၈) နွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အား ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းေန႔အျဖစ္ မင္းတပ္ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုသို႔က်င္းပသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤမွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ရိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

foto- Van Cung Lian Fb

ဤဓာတ္ပံုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ (၀ဲမွယာသို႔) ဦး၀မၼသူးဟာရွိန္း (အဖြဲ႔၀င္- ခ်င္းဦးစီး)။ သခင္ေအာင္မင္း (နိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္)၊ ဗိုလ္မွဴးၿမင့္သိန္း (ဒုဥကၠဌ- ပတက ၃)၊ ဦး၀မၼသူးေမာင္း၊ ဦးပြတ္ပါး(အဖြဲ့၀င္- ခ်င္းဦးစီး) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယာစြန္မွာပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ (ဦး၀မၼသူးေမာင္းသည္ ဤဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျပီး ပြဲေတာ္ျပီးဆံုး၍ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၃ ရက္တြင္ေဒသပါတီကိုယ္စားလွယ္၏ လမ္းညႊန္မွာၾကားခ်က္အရ ဌာနဆိုင္ရာမွၾကီးၾကပ္စီစဥ္ေပးေသာ နစ္ဆန္းဂ်စ္ကားတစင္းျဖင့္ ဝမၼသူးရြာသို႕ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရာတြင္ရြာအဝင္လမ္းခုလပ္၌ ကားေမွာက္သျဖင့္ ဦးဝမၼသူးေမာင္း မွာ ေရတိမ္နစ္က်ဆံုးသြားခဲ့ရွာသည္။)

ထိုသို႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အား ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းေန႔သို႔ ေျပာင္းလဲက်င္းပသည္ကို ခ်င္းလူထုမွ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္သာ ထားရွိရန္ ခ်င္းေရးရာဦးစီးအဖြဲ႔ရံုးက ၁၁-၇-၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ေန႔စြဲပါ စာအမွတ္ ယက-၂၉၊ (၀၄) ၁ ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠဌရံုးသို႔တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္လည္း “ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔” အမည္ကို ဆက္လက္ထားရွိေၾကာင္း ခ်င္းျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ေစရန္ ၂၅-၁၁-၁၉၆၆ ေန႔စြဲပါစာအမွတ္ ဥဆ ၁၅-ဗ၊ ၆၆ ျဖင့္ စာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ခ်င္းဦးစီးအဖြဲ႔ရုံးက ၉-၁-၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ရက္စြဲပါစာအမွတ္၊ ယက-၂၉၊ ၀၄(၂) အရ ခ်င္း၀ိေသသတုိင္းရွိဌာနအားလုံး၊ နမခတုိင္းမွဴး (မႏၱေလး)၊ အတြင္း၀န္၊ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ရန္ကုန္သုိ႔ (အသံလႊင့္ေပးရန္ႏွင့္ သတင္းစာတြင္ ေၾကျငာေပးရန္) ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၁၈ ၾကိမ္းေျမာက္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သာ ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းေန႔အျဖစ္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: