ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ အျပည္႔အ၀ ကူညီေထာက္ပံံံ့ေပးလုိေၾကာင္း ဒုသမၼတ ေျပာ

The Chinland Post| 2019 January 23| ခ်င္းျပည္နယ္ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ ဦး ဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေမတၱာ ေစတနာ အျပည္႔အ၀ျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထန္တလန္ၿမိဳ႕ UPC အသင္းအတြင္း လူထုေတြ႔ဆုံပြဲြတြင္ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

 “ကူည္ီဖုိ႔ ဆနၵအျပည္႔အ၀ရွိေပမဲ့ မတတ္ႏူိင္တဲ့ လုိအပ္ခ်က္လည္းရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မကူညီခ်င္ဘူးဆုိ႔ အယူအစမရွိဖုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကႊ်န္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵအတုိင္း အေကာင္မေဖာ္ႏူိင္တဲ့ အခ်က္ကုိလည္း နားလည္ေပးၾကဖုိ႔ ႏူိင္ငံေတာ္အစုိးရ ကုိယ္စား ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကႊႊ်န္ေတာ္တုိ႔ သိထားဖုိ႔က ကူညီဖုိ႕လုိေနတဲ့သူ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္၊ ဘာသားေရးပုိင္းမွာလည္း ကူညီေပးသြားဖုိ႔လုိတယ္၊ ဒါေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သက္တမ္းမွာ အေထာက္အပံ့ေပးဖုိ႔ အစပဲရွိေသးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ဆႏၵအတုိင္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေပးႏူိင္တဲ့အတြက္ နားလည္ေပးၾကဖုိ႔” ဒုသမၼတ ဦး ဟင္နရီဗန္ထီးယူက ျပည္သူေတြကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏူိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး ဟင္နရီဗန္းထီးယူသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ေန႔တြင္ သိကီရ္ေရေလွာင္တမံ ႏွင့္ ေဆးရုံမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕သု႔ိ ထြက္ခြာသြားသည္။

Photo: The Chinland Post

Na ruahning rak langhter ve.. (Leave a comment)

%d bloggers like this: